Günümüzde yaşlanma sürecinin fiziksel etkilerini düzeltmek ve/veya tersine çevirmek için botulinum toksin enjeksiyonu en sık talep edilen medikal estetik uygulamalardan biri halini almıştır.Uygun kullanıldığında botulinum toksin enjeksiyonu glabellar (kaş arası ) kırışıklıklar gibi kas kasılmasının aşırı olmasıyla oluşmuş kırışıklık vb. gibi kozmetik kusurları gidermek için güvenli bir yöntemdir.  

Gram (+) anaerob bir bakteri olan Clostridium botulinum tarafından sentezlenen botulinum toksini periferik kolinerjik sinir uçlarından asetilkolin salınımını bloke ederek kaslarda geçici felç oluşumuna sebep olur. Böylece botulizm adı verilen tablo meydana gelir. Böylece kaslardaki geriklik ve kasılmalar giderilmiş olur.  

Botulinum toksini’nin  tıbbi amaçlı kullanım alanları oldukça geniştir. 25 yıldır şaşılık, bölgesel kas spazmı ve ağrıları, multipl skleroz gibi spastik bozukluklar, düz kas hiperaktivite bozuklukları, -terleme bozuklukları, tremor, gerilim tipi ve migren tipi baş ağrıları, temporomandibuler eklem bozuklukları gibi birçok hastalıkta güvenle kullanılmaktadır. 

Botulinum Toksini Uygulamasının Medikal Estetik Alanında Yeri Nedir?  

Yaşlanma süreci içerisinde yüzde birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerden birisi de kırışıklıklardır. 

Kırışıklıkları ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar Dinamik Kırışıklıklar ve Statik Kırışıklıklar’dır. Dinamik Kırışıklıklar yüzdeki mimik kaslarının aktivitesi yani kasılması sonucu ortaya çıkan kırışıklıklardır. Statik Kırışıklıklar yüz istirahat halindeyken de görülen kırışıklıklardır. Bu noktada Dinamik Kırışıklıklardan kas aktivitesi sorumlu olduğu için; botilinium toksini gibi kas faaliyetlerini yavaşlatan ya da durduran yöntemler bu tip kırışıklıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu tip kırışıklıklara her yaş gurubunda rastlamaktayız. Ehil ve Bilgili ellerde yapıldığı takdirde sonuçlar da çok iyi olabilmektedir.  

FDA onaylı olan Botulinum Toksini uygulaması günümüzde kısaca Botoks olarak anılmaktadır. Aslında bu Avrupa Pazarındaki ticari adıdır. 

Botoksun Estetik Amaçlı Uygulama Alanları 

  • Kaş Arası Uygulaması 
  • Alın Uygulaması 
  • Göz Çevresi Uygulaması 
  • Kaş Şekillendirme 
  • Burun Ucu Uygulaması 
  • Ağız Çevresi Uygulaması 
  • Çene Uygulaması 
  • Boyun Uygulaması 
  • Botoks Hangi Yaşlarda Yapılmalıdır? 

Botoks yaptırmak isteyen hastaların 4’te 3 kadarını 35-65 yaş arası bayanlar oluşturmaktadır. Artık erkekler de giderek artan taleple botoks yaptırmak istemektedirler. Ancak botoksu belirli yaşla sınırlamak doğru değil. Artık sadece kırışıklıklar için değil yüz topoğrafilerinde değişiklik yapmak içinde daha genç yaşlarda da uygulama yapılabilmektedir .20-35 yaş arası genç bayanlarda dudaklara şekil vermek, kaş kaldırmak, asimetrik gülüşü gidermek amacıyla botoks yapılabilmektedir. Ayrıca Koltuk altı, avuç içi ve Ayak tabanı terlemelerinde yaş sınırı aranmamaktadır. 

Botox Uygulaması Nasıl Yapılır? 

Botoks ofis ortamında yapılabilen invazif olmayan güvenilir bir yöntemdir. Botoks uygulamadan önce hastanın medikal öyküsü alınmalı, dik oturur pozisyonda iken dinlenme ve hareket durumlarında yüz anatomisi incelenmeli, daha önce uygulama yapılıp yapılmadığı sorgulanmalıdır. Uygulama yapılacak alan varsa makyajdan arındırılmalı, antiseptik solüsyonla temizlenmelidir. Botoks uygulaması acısızdır, anestezi gerektirmez. Enjeksiyon sırasında hastaların yarısında hafif yanma meydana gelir. Nadiren enjeksiyon alanında morarma olabilmektedir. Bu durum özellikle Aspirin alanlarda görülebilmektedir. Özel ince uçlu iğnelerle kas içine uygun dozlarda ilaç verilmektedir. Dozlar kişinin kas yapısına uygun dozlarda olmalıdır. Ortalama 15 dakikalık bir işlemdir. Uygulama sonrası herhangi bir iz kalmaz ve kişi rahatlıkla günlük hayatına devam edebilmektedir.  

Botox Etkisini Ne Zaman Göstermektedir? 

Botoks yaşla birlikte belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan, kolay ve güvenilir bir yöntemdir.  

Botoks uygulamasının kaş arası, göz çevresi, alın çizgilerinde başarı oranı daha yüksektir. İlaç istenilen bölgelerde kas içine enjekte edilerek kaslarda gevşemeyi ve kasların üzerindeki kırışıklarda düzleşmeyi sağlamaktadır. İlacın etkisi 3-15 gün içinde tam olarak oturmaktadır. Ortalama etki süresi ise 4-6 aydır. Etkinliğin devam etmesi için ortalama 4-6 ayda bir uygulama tekrarlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda peşi sıra yapılan enjeksiyonların, tedaviler arasındaki aralığı uzattığını göstermiştir. 

Botoxun Yan Etkileri Var mıdır? 

İdeal bir kozmetik işlemin amacı mükemmel bir sonuca ulaşmak ve hastada en az yan etki oluşturmak olmalıdır. Ayrıca istenmeyen bir etki gelişebilme olasılığına karşı, elde edilen sonuç geri dönüşümlü olmalıdır. Botoks yukarıda ki kriterlere göre oldukça ideal olan bir kozmetik işlemdir. 

Uygulama alanına bağlı olarak, gözkapağında düşme ve çift görme olabilir. Göz kapağı düşüklüğü %1 oranında görülür. Geçici bir yan etki olup ek tedaviye gerek yoktur. Ortalama 2 haftada yan etkide düzelme olur. Bunu engellemek için minimal dozlar uygulanmalı, aşamalı uygulamalar tercih edilmelidir. Günümüzde hangi meslek grubundan olursa olsun, hastalarımız botox uygulaması sonrası mimik kaslarının tamamen felç olmasını istememektedir. Bu etkiyi sağlamak için, uygun dozlarda ve aşamalı botox enjeksiyonu yapılmaktadır.  

Botoks Uygulaması Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir? 

Botox enjeksiyonundan sonra kas kontraksiyonunu yapan sinirde bir blokaj olur. Botoks’ un maksimum etkisini göstermesi için üç konuya dikkat edilmelidir.  

Öncelikle tedavi alanına 2-3 saat dokunulmamalıdır. Ayrıca hasta 2-3 saat boyunca dik pozisyonda kalmalıdır. Son olarak hastaların 2-3 saat boyunca mimik kaslarını çalıştırmaları istenmelidir. Bu işlem BOTOX’ un istenen kas ve sinirleri felç etmesini sağlar. 

Kaşlar arasında ki kırışıklıklar için kaş çatma, alın kırışıklıkları için kaş kaldırma ve göz kırışıklıkları için gözleri kısmak maksimum faydayı sağlar.  

Botoks Yapılamadığı Durumlar Var mıdır?  

Hamileler ve bazı nörolojik hastalıkları bulunanlar dışında Botox pek çok bireyde güvenle kullanılabilir.  

Botoks Yüzdeki Kırışıklıklar Dışında Medikal Estetikte Başka Hangi Durumlarda Kullanılmaktadır?  

Botox koltuk altı, el, ayak, gibi bölgelerde aşın terlemede sık kullanılmaktadır. Ter bezlerine gelen aşırı uyarı azaltılmaktadır. Enjeksiyon cilt altına uygulanmaktadır. Koltuk altının fazla terlemesi ile hayatını sadece siyah beyaz kıyafetlerle sınırlandıranlara en büyük yardımı botox sağlamaktadır. 

Terleme doğal bir olaydır. Fakat ter bezlerinin fazla çalışmasına bağlı olarak deri yüzeyine salınan terin artması kişinin günlük hayatını fazlaca rahatsız etmektedir..Aşırı terlemenin en önemli nedenleri arasında stres, değişik ilaçlar, troid bezinin fazla çalışması, menopoz, hipo glisemi, obezite yer almaktadır. Terleme kol altında fazla olduğunda beraberinde kokuya da sebep olmaktadır. Sosyal ve psikolojik durumu hayatı negatif yönde etkilediği ortadadır. Antiperspirant kullanılmaktadır fakat terleme fazla olduğunda yeterli gelmemektedir.  

Botox tedavisi ter bezlerini çalıştıran sinirlerin faaliyetlerini azaltarak terlemeyi azaltmaktadır. Ortalama 15 – 20 dakikada kolayca uygulama yapılmaktadır. 
 
Etkisi 8-10 ay devam etmektedir. Botox uygulaması oldukça pratiktir. Aşırı terlemesi olan bölgeye ince uçlu insülin enjektörü ile botox ilacı enjekte edilir. Ortalama 15 dakikalık işlemdir. İşlemden 2 ile 10 gün sonra etkiler görülmektedir. Koltuk altı terlemesi yüzde 80 oranında azalmaktadır. Hastalarda yanlış anlaşılan bir olgu da botoksun tüm vücutta terlemeyi azalttığına yöneliktir ki, bu yanlış bir bilgidir. Botoks sadece uygulanan alanda terlemeyi azaltmaktadır. Aşırı el-ayak terlemesinde de seçilecek akıllıca metotlardan birisidir. Ancak el ve ayak terlemesi için yapılan botoks uygulamasının etki süresi biraz daha kısadır.